Etický kodex

ETICKÝ KODEX

Všichni naši spolupracovníci a obchodní zástupci jsou vázáni tímto etickým kodexem, jehož mottem jsou slova:

POCTIVĚ – ČESTNĚ – DISKRÉTNĚ – CITLIVĚ

Všechna naše činnost je poctivá ke klientům, povinným subjektům, k veřejným autoritám i celé společnosti.

Vždy jednáme čestně, pravda je naší nejvyšší hodnotou. Tuto hodnotu neopustíme, ani kdyby nám takové jednání mohlo přinést neoprávněný prospěch nebo zisk. Nikdy se neúčastníme nekalého jednání ani je nekryjeme.

Při své činnosti si počínáme nanejvýš diskrétně. Zachováváme mlčenlivost a nezúčastněným cizím osobám nesdělujeme žádné informace, které jsme se při své činnosti dozvěděli.

Respektujeme bolest a utrpení našich klientů, a proto k nim přistupujeme nanejvýš citlivě a nevidíme jen vlastní prospěch.

Vždy hájíme zájem klienta a uspokojení jeho oprávněných požadavků je naší prvořadou prioritou.

Dbáme na občanskou a trestní bezúhonnost a dobrou pověst všech našich spolupracovníků a zástupců. V našich řadách nemá místo, kdo byl odsouzen za úmyslný trestný čin.

Cokoliv je v rozporu s těmito slovy, je mimo naše pravidla.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.